Ing. arch. Josef Kolman
autorizovaný člen České komory architektů
číslo autorizace: 01 505